ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Roche ընկերությունը ունի ավելի քան հիսուն տարվա աշխատանքային փորձ ախտորոշման ոլորտում, ունենալով հզոր գիտական եւ արդյունաբերական ներուժ այդ ոլորտում:

Հանդես է գալիս որպես համաշխարհային առաջնորդ, ուղղված in vitro ախտորոշման ուղղությամբ: Roche ընկերությունը տարբեր լաբորատոր հետազոտություններին առաջարկում է ժամանակակից որոշումներ, իրականացնելով համալիր մոտեցումներ վերահսկելով լաբորատորիան եւ լաբորատոր գործընթացի կազմակերպումը: Ավտոմատ անալիզատորները և կլինիկական կենսաքիմիայի, արյունաբանության,մակարդման  գործընթացի, իմունոքիմիական հետազոտման համար ռեագենտներ, այդ թվում նաև  էքսպրես  և նախա-, հետանալիտիկ փուլերում լաբորատոր հետազոտությունների իրականացման համար անալիզատորներ:
Roche ընկերությունը առաջարկում է գնորդին ոչ միայն իր արտադրանքը, այլ մի ամբողջական համակարգ, ներառելով իր մեջ տեխնիկական սպասարկումը, անձնակազմի պատրաստումը, մշտական մեթոդաբանական աջակցությունը, ռեակտիվների և ծախսվող նյութերի ժամանակակից հասանելիությունը:

Ապրանքներ