fbpx

Լաբորատոր սարքավորումներ

 • cobas pure integrated solutions

  cobas pure integrated solutions

  cobas® pure integrated solutions

  Simplicity meets Excellence
  cobas® pure վերլուծիչը cobas® ընտանիքի նորագույն անդամն է, որը նախատեսված է գերազանցություն ապահովելու համար, միևնույն ժամանակ պարզեցնելով ամենօրյա աշխատանքը:

 • XP-300 Sysmex

  XP-300

  XP-300

  XP-300- ը երկարակյաց և հուսալի սարք է, որն ապահովում է առաջադեմ ախտորոշում յուրաքանչյուր նմուշի համար:

  XP-300 վերլուծիչը ապահովում է ընդհանուր առմամբ 20 պարամետրի որոշում: Անկախ նրանից, թե արյան նմուշը չափվում է ամբողջական արյան կամ նախնական նոսրացման ռեժիմով, վերլուծության արդյունքում ներկայացվում են բոլոր 20 պարամետրերի արժեքները: XP-300-ը կատարում է դասական կլինիկական արյան վերլուծություն՝ համակցված լեյկոցիտների 3 ֆրակցիաների տարանջատումով, ներառելով նեյտրոֆիլների քանակը: Այսպիսով, տրամադրած ինֆորմացիան ունի բարձր կլինիկական կարևորություն:

 • Sysmwx-XN-330

  XN-330

  XN-330 | XN-L Pure

  ◆ Մոդելի անվանումը՝ XN- 330
  ◆ Նախատեսված է փոքր և միջին լաբորատորիաների համար
  ◆ Լեյկոցիտների 5 տեսակի, ինչպես նաև ոչ հասուն գրանուլոցիտների, տարբերակում
  ◆ Ընդամենը 25 մկլ նմուշի օգտագործում ամբողջական արյան եղանակով չափման դեպքում
  ◆ Չափման սկզբունքները

 • bioMérieux, Chromid

  chromID™

  chromID™ | Խրոմոգեն սննդամիջավայրեր

  bioMérieux ընկերությունը առաջինն է մշակել խրոմոգեն սննդամիջավայրերը 1989թ.-ին: Ներկայումս հանդիսանում է Եվրոպայում խրոմոգեն սննդամիջավայրերի առաջատար արտադրող:

 • Mycoplasma IST 2

  Mycoplasma IST 2

  Ամբողջական ախտորոշում (+ զգայունություն 9 հակաբիոտիկների նկատմամբ) մեկ փուլում:
  U.urealyticum և M. hominis աճող կայունությունը ներկայումս օգտագործվող հակաբիոտիկների նկատմամբ պահանջում է զգայունության որոշում նոր՝ ավելի ադապտացված պրեպարատների նկատմամբ: Միկոպլազմա IST 2 ստրիպի կազմի մեջ գտնվում են 9 հակաբիոտիկներ (որոնցից 8-ը 2-ական կոնցենտրացիաներով) այդ թվում Ցիպրոֆլոկսացին, Ազիտրոմիցին, Կլարիտրոմիցին:

 • AIR IDEAL® 3P® Traceability

  air IDEAL® 3P

  air IDEAL® 3P

  bioMérieux ընկերության օդի նմուշառման air IDEAL® 3P համակարգը նոր ստանդարտ է օդային միջավայրի մանրէաբանական ստուգման:
  Նմուշառման կենսաբանական էֆեկտիվությունը վալիդացված է անկախ լաբորատորիաների կողմից համաձայն ISO14698-1 ստանդարտի: air IDEAL® 3P աշխատանքային հատկանիշները գերազանցում են շուկայում առկա օդի նմուշառման սարքերի մեծամասնությանը:

 • API®, strip, Be the First to Know.

  API®

  API®  | (ԱՊԻ) ստրիպեր

  Նախնական իդենտիֆիկացիայի կենսաքիմիական թեստ համակարգ: API® ստրիպերը ներառում են 20 կենսաքիմիական թեստեր: Արագ, հեշտ և մատչելի են օգտագործման համար: Ունեն երկար պահպանման ժամկետ:
  Մեծ տվյալների բազա՝ ներառում է բակտերիաների և սնկերի գրեթե բոլոր խմբերը՝ մոտ 600 տեսակ, նաև ստրիպեր Campylobacter spp., Listeria spp., Neisseria spp., կորինեբակտերների իդենտիֆիկացիայի համար:

 • GENbag-GENbox

  GENbag-GENbox

  Անաէրոստատներ | GENbag-GENbox

  Միկրոօրգանիզմների կուլտիվացման համար միջավայրի գեներատորներ: Բարձր արդյունավետություն՝ մթնոլորտի անհրաժեշտ գազային բաղադրությունը մեկ ժամից ավելի վաղ:
  GENbag: Առանձին նմուշների կուլտիվացման համար թափանցիկ տոպրակ:
  GENbox: Թափանցիկ տարրա՝ հարմար թասերը հարկերով դասավորելու համար: Նախատեսված է բազմակի օգտագործման համար:

 • Vitec 2 compact, ompact, automated ID/AST instrument

  VITEK 2 Compact

  VITEK® 2 Compact

  Նույնականացման և հակաբիոտիկային զգայունության որոշման պարզություն:
  VITEK® 2 Compact-ը ավտոմատ անալիզատոր է, որը թույլ է տալիս արագ և արդյունավետ կերպով իրականացնել միկրոօրգանիզմների նույնականացում և հակաբիոտիկային զգայունության որոշում 1 օրվա ընթացքում:

 • Mini Vidas

  MINI VIDAS

  MINI VIDAS

  Բազմաթիվ պարամետրերով ավտոմատ իմունոլոգիական վերլուծիչ սարք է: Կազմված է վերլուծիչ մոդուլից, համակարգչից և տպիչից (mini VIDAS-ի համակարգչը և տպիչը ներկառուցված են): Նմուշի ներմուծումից մինչև տվյալների տպումը բոլոր էտապները կատարվում են ավտոմատ: Վերլուծիչ մոդուլը կազմված է VIDAS-ի մոտ 5 բաժիններից mini VIDAS-ի մոտ 2 բաժիններից, յուրաքանչյուր բաժինը նախատեսված է 6 թեստի համար: Հնարավոր է տարբեր թեստերի միաժամանակյա կատարում: Բացառվում է խաչաձև կոնտամինացիան:

 • BACT/ALERT® 3D Optimizing Collection to Care

  BACT/ALERT 3D

  BacT/ALERT® 3D

  Արյան և այլ կենսաբանական հեղուկներում միկրոօրգանիզմների հայտնաբերման ավտոմատ սարք: Բարձր արդյունավետությամբ տեխնոլոգիա, որը ապահովում է անվտանգություն, հուսալիություն և ժամանակի խնայում: Աշխատում է պատենտավորված կոլորիմետրիկ մեթոդով: Թույլ է տալիս գրանցել միկրոօրգանիզների աճը առավել վաղ ժամկետներում:

 • NucliSENS easyMAG

  NucliSENS easyMAG

  NucliSENS easyMAG 

  NucliSENS easyMAG-ը նուկլեինաթթուների էքստրակցիայի  համար նախատեսված ավտոմատ, բարձր արտադրողականությամբ սարք է: Ունի CE-IVD  սերտիֆիկատ: Համակարգը համատեղելի է տարբեր տեսակի նմուշների հետ և օգտագործում է մեկ ընդհանուր գործողություն  բոլոր նմուշների էքստրակցիայի համար: Ստացված էքստրակտները ունեն շատ բարձր մաքրություն և կարող են օգտագործվել ինչպես կլինիկական, այնպես էլ գիտական հետազոտություններում:

Ապրանքներ