Prognostic Score Covid-19

eLife գիտական ամսագրում հրապարակվել է հետազոտական ուսուսմնասիրություն՝ COVID-19 հիվանդների մոտ արյան ցուցանիշների վերաբերյալ: Այս հրապարակումը…

Ask Stago Prodcast

Diagnostica Stago ընկերության կողմից սույն թվականի նոյեմբեր ամսին` երեքշաբթի օրերին, կազմակերպվում է ձայնագրությունների շարք: Ձայնագրությունները…

Ապրանքներ