fbpx

Ակկու-Չեկ Սեյֆ-Թի-Պրո Ունո 200

In stock

Ակկու-Չեկ Սեյֆ-Թի-Պրո Ունո 200

Մատը ծակելու ստերիլ, մեկանգամյա օգտագործման սարք:

Մատը ծակելու այս ստերիլ մեկանգամյա օգտագործման սարքը նախատեսված է մազանոթային արյուն ստանալու համար մատի ծայրից, կամ եթե հիվանդը 1 տարին չլրացած երեխա է, կրունկից:

Ասեղի հատուկ կտրվածքը և փոքր տրամագիծը (0.36մմ, 28 G) ձեզ թույլ են տալիս օգտագործել մատը ծակող այս սարքը ձեր հիվանդներից արյուն ստանալու համար՝ գրեթե անցավ:

Compare

Ակկու-Չեկ Սեյֆ-Թի-Պրո Ունո 200

Մատը ծակելու ստերիլ, մեկանգամյա օգտագործման սարք:

Մատը ծակելու այս ստերիլ մեկանգամյա օգտագործման սարքը նախատեսված է մազանոթային արյուն ստանալու համար մատի ծայրից, կամ եթե հիվանդը 1 տարին չլրացած երեխա է, կրունկից:

Նշտարի հատուկ կտրվածքը և փոքր տրամագիծը (0.36մմ, 28 G) ձեզ թույլ են տալիս օգտագործել մատը ծակող այս սարքը ձեր հիվանդներից արյուն ստանալու համար՝ գրեթե անցավ:

Արյուն ստանալուն նախապատրաստվելը՝

  • մինչև 1 տարեկան երեխաներ

Մինչև 1 տարեկան երեխաների դեպքում մազանոթային արյունը պետք է ստանալ կրունկից: Արյունը պետք է ստանալ ներբանի կողմնային հատվածից: Արյունը ստանալիս, երեխային պետք է պահել այնպես, որ ոտնաթաթը հատակի նկատմամբ գտնվի ուղղահայաց դիրքում: Արյուն ստանալուց առաջ երեխայի կրունկը լվացեք օճառով և լավ ողողեք տաք ջրով:

  • 1 տարեկանից բարձր երեխաներ և մեծահասակներ

Խորհուրդ ենք տալիս մազանոթայաին արյուն ստանալ մատի ծայրի կողմնային հատվածից, քանի որ այդ տեղն ամենաքիչ ցավոտն է: Ծակել կարելի է ցանկացած մատ: Հիվանդի ձեռքերը լվացեք օճառով և տաք ջրով լավ ողողեք: 

Submit your review

Reviews

There are no reviews yet.

Ապրանքներ