fbpx

ՀԱՍՏԻՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ
Բժշկական լաբորատոր սարքերի մասնագետ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ՝
▪ Մատակարարված լաբորատոր սարքերի և թեստ հավաքածուների ծրագրավորում և ուսուցման կազմակերպում սարքի/ ծախսանյութերի շահագործման կանոնների, պայմանների, կիրառական և տենիկական խնամքի վերաբերյալ,
▪ Ուսուցումից հետո սարքերի անխափան աշխատանքի ընթացքին հետևելու նպատակով հեռախոսազանգերի և/կամ նամակագրության միջոցով հետադարձ կապի պահպանում,
▪ Նամակագրության իրականացում, արտասահմանյան և տեղական գործընկերների հետ,
▪ Տեխնիկական բնութագրերի հետ աշխատանք,
▪ Ծանուցումների թարգմանություն անգլերենից՝ հայերեն և գործըկերներին տրամադրում,
▪ Տարատեսակ ԳՍԸ-ների (խնդիրների լուծման, աշխատանքի ընթացքի, սարքի հետ տարբեր գործառույթների կատարման) մշակում,
▪ Սերտ համակործակություն ինժեներական կազմի հետ:

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ
Բարձրագույն բժշկական կամ կենսաբանական կրթություն

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐ ԵՎ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ`
▪ Կենսաբանական հիմնարար գիտելիքների տիրապետում,
▪ Լաբորատոր գործի բնույթի պատկերացում,
▪ Բժշկական լաբորատոր սարքերի տեսակների և նպատակների իմացություն,
▪ Գործարար էթիկայի նորմերի իմացություն,
▪ Պատասխանատվության բարձր զգացում,
▪ Աշխատանքը պլանավորելու և կազմակերպելու հմտություն,
▪ Առաջացած աշխատանքային խնդիրներն ընկալելու և համապատասխան լուծումներ տալու կարողություն,
▪ Արդյունավետ հաղորդակցման և ներկայացման հմտություններ
▪ Ժամանակի կառավարման հմտություն,
▪ Կոնֆլիկտի կառավարման հմտություն,
▪ Հաճախորդի կարիքների բացահայտման հմտություն,
▪ Ճնշման տակ աշխատելու ունակություն,
▪ Ղեկավարների, հաճախորդների և գործընկերների հետ արդյունավետ հարաբերվելու կարողություն,
▪ Կարգապահություն, պարտաճանաչություն,
▪ Մասնագիտական կարողությունների պարբերաբար կատարելագործման ձգտում,
▪ Նախաձեռնողականություն,
▪ Թիմային մտածելակերպ, թիմում աշխատելու, համագործակցելու և թիմի անդամներին աջակցելու պատրաստակամություն,
▪ Հայերեն, Անգլերեն, և Ռուսերեն լեզուների իմացություն,
▪ Համակարգչային գիտելիքներ (MS Office) (Word, Excel, PowerPoint, Outlook):

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ`
Ցանկալի է

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ՝
Աշխատանքային ժամերը՝ 09։00-18։00
Հանգստյան օրերը՝ շաբաթ և կիրակի
Աշխատավարձը՝ մրցակցային

ԴԻՄԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ՝
Հետաքրքրված թեկնածուները կարող են իրենց ինքնակենսագրությունները (CV) ուղարկել info@c-e.am էլեկտրոնային հասցեին՝ նամակի թեմա (subject) դաշտում նշելով պաշտոնի անվանումը։
Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն վերը նշված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները։
Վերջնաժամկետ՝  15.06.2021թ.ՀԱՍՏԻՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ
Անալիտիկ սարքավորումների վաճառքի մասնագետ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

 • Անալիտիկ և լաբորատոր սարքավորումների և դրանց լրակազմի, ռեագենտների ներկայացում և վաճառք:
 • Մատակարարված անալիտիկ և լաբորատոր սարքավորումների ծրագրավորում և ուսուցման կազմակերպում՝ սարքի/ծախսանյութերի շահագործման կանոնների, պայմանների, կիրառական և տենիկական խնամքի վերաբերյալ։
 • Այցելությունների իրականացում՝ ընկերությունների  սարքավորումների հետ կապված խնդիրների կարգավորման, խնամքի իրականացման, որակի վերահսկման չափումների  և կարգաբերումների իրականացման նպատակով:
 • Ուսուցումից հետո սարքավորումների անխափան աշխատանքի ընթացքին հետևելու նպատակով հեռախոսազանգերի և/կամ նամակագրության միջոցով հետադարձ կապի պահպանում։
 • Անալիտիկ սարքավորումների սպասարկում, դրանց վերաբերյալ հարցերի պարզաբանում, աշխատանքային և ինժեներական խնդիրների վերացում, հեռախոսային խորհրդատվություն։
 • Մրցույթների շրջանակներում տեխնիկական բնութագրերի թարգմանություն։
 • Սարքավորումների շուկայի ուսումնասիրություն, համապատասխան սարքավորումների փնտրում, կապի հաստատում։
 • Մրցութային գործընթացին մասնակցություն, գնային հաշվարկ, տեխնիկական բնութագրերի կազմում, մշակում։

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
Բարձրագույն՝ քիմիայի կամ ֆիզիկայի բնագավառներում, ցանկալի է գ․թ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ
Նվազագույնը՝ 5 տարվա աշխատանքային փորձ

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐ ԵՎ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 •  Անալիտիկ սարքավորումների աշխատանքին ներկայացվող պահանջների իմացություն
 • Արդյունավետ հաղորդակցման և բանակցային հմտություններ
 • Վաճառքի հմտություններ
 • Համակարգչայինգիտելիքները՝  MS Office, Outlook
 • Թիմային աշխատանքի ունակություն
 • Նվիրվածություն աշխատանքին և պատրաստակամություն
 • Աշխատասիրություն և պարտաճանաչություն
 • Պատասխանատվության զգացում
 • Սթրեսակայունություն

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
Աշխատանքային ժամերը՝ 09։00-18։00
Հանգստյան օրերը՝ շաբաթ և կիրակի

ԴԻՄԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ
Հայտարարության պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են իրենց ինքնակենսագրությունները (CV) ուղարկել info@c-e.am էլեկտրոնային հասցեին՝ նամակի թեմա (subject) դաշտում նշելով պաշտոնի անվանումը։ Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն վերը նշված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները։

Վերջնաժամկետ՝ 01.07.2021թ.ՀԱՍՏԻՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ
Հաշվետար-գանձապահ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

 • Դրամարկղային գրքի վարում, առհաշիվ հաշվետվությունների կազմում և մնացորդների վերահսկում
 • Վառելիքի ուղեգրերի պատրաստում և մնացորդների վերահսկում
 • Հաշվարկային փաստաթղթերի դուրս գրում
 • Վաճառքի Պայմանագրերի հաշվառում և կատարման վերահսկողություն
 • Դուրս գրված հաշվարկային փաստաթղթերի հաշվառում և ըստ անհրաժեշտության ակտերի կազմում
 • Պահեստի ելքի օրդերների կազմում և փաստաթղթավորում
 • Նյութական արժեքների կոմպլեկտավորում և ապակոմպլեկտավորում
 • Վերոնշյալ գործառույթներից բխող ցանկացած այլ առաջադրանքի իրականացում
 • Էլեկտրոնային գնումների ARMEPS համակարգի ppcm ենթահամակարգում հաշիվների և արձանագրությունների մուտքագրում և բեռնում

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ
Բարձրագույն կրթություն՝ հաշվապահության, ֆինանսների բնագավառներում
աշխատանքային փորձը ցանկալի է, ցանկալի է նաև բժշկական պարագաների և սարքավորումների ոլորտում նմանատիպ փորձի առկայությունը։

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐ ԵՎ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 • Հարկային օրենսդրության իմացություն
 • Համակարգչային գիտելիքներ՝ MS Excel, ՀԾ Ձեռնարկություն, ՀԾ Հաշվապահ և/կամ 1C
 • Անգլերեն և ռուսերեն լեզուների լավ իմացություն
 • Գիտելիքները գործնականում կիրառելու կարողություն
 • Վերլուծական մտածողություն
 • Պատասխանատվության բարձր զգացում
 • Ժամանակի կառավարման հմտություններ
 • Մանրամասներին մեծ ուշադրություն դարձնելու կարողություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու կարողություն
 • Թիմային աշխատանքի և միջանձնային շփման հմտություններ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
Աշխատանքային ժամերը՝ 09։00-18։00
Հանգստյան օրերը՝ շաբաթ և կիրակի

ԴԻՄԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ
Հետաքրքրված թեկնածուները կարող են իրենց ինքնակենսագրությունը (CV) ուղարկել info@c-e.am էլեկտրոնային հասցեին՝ նամակի թեմա (subject) դաշտում նշելով պաշտոնի անվանումը։
Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն վերը նշված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները։

Վերջնաժամկետ՝ 10.07.2021թ.

Ապրանքներ