fbpx

Մարքեթինգի մասնագետ

«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ընկերությունը հրավիրում է մարքեթինգի մասնագետի համալրելու մեր թիմը, ով կմշակի և կղեկավարի ընկերության մարքեթինգային ռազմավարությունը  ապրանքանիշների ճանաչելիությունը բարձրացնելու նպատակով, կբացահայտի ընկերության մրցակցային առավելություններն ու թերությունները։

Հաշվապահ, հաշվետար

«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ընկերությունը հրավիրում հաշվապահ-հաշվետարի համալրելու ընկերության հաշվապահության թիմը, ով կշարունակի ապահովել բաժնի ընթացակարգերի շարունակական գործընթացը

Լոգիստիկայի մասնագետ

«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ընկերությանն անհրաժեշտ է լոգիստիկայի մասնագետ: Հիմնական պարտականություններն են․ պատվերների ներմուծման գործընթացի կազմակերպում, պատվերների հանձնարարականի ստացում և ստուգում,

Պահեստապետ

«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ընկերությանն անհրաժեշտ է պահեստապետ: Հիմնական պարտականություններն են․ Ապրանքների ընդունում, պահեստային շարժերի կազմակերպում և վերահսկում․․․

Ապրանքներ