fbpx

ՀԱՍՏԻՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ
Իրավաբան-գնումների համակարգող

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
• Պայմանագրերի, իրավական այլ փաստաթղթերի կազմում և բանակցում, կնքման գործընթացի կազմակերպում
• Մրցույթային հայտերի ուսումնասիրում, պատրաստում, բողոքների կազմում, նիստերի մասնակցություն

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ
Բարձրագույն իրավաբանական կրթություն

ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
• Մրցույթի հրավերի և նախահաշվարկային գների ուսումնասիրություն
• Մրցույթի հայտի պատրաստում, տեխնիկական բնութագրերի և հրավերի պահանջների համապատասխանության ստուգում, մրցույթի հրավերին առնչվող փաստաթղթերի համապատասխանության ապահովում
• Մրցույթի հայտի ներկայացում, հայտի գնահատման ընթացքին և ժամկետներին հետևում
• Պայմանագրի կնքման նախապատրաստման գործընթացի կազմակերպում, պայմանագրի շնորհմանը, կատարման ընթացքին և ժամկետներին հետևում
• ՀՀ գնումների մասին օրենսդրությամբ սահմանված կարգով՝ գնումների գործընթացի բողոքարկում
• Ղեկավարի հանձնարարությամբ՝ հարակից այլ գործառույթների իրականացում

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԳԻՏԵԼԻՔ ԵՎ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
• ՀՀ քաղաքացիական, քաղաքացիական դատավարության, վարչական դատավարության, ինչպես նաև հարակից այլ նորմատիվ իրավական ակտերի իմացություն
• Գրավոր և բանավոր հաղորդակցման գերազանց հմտություններ
• Գիտելիքները գործնականում կիրառելու կարողություն
• Վերլուծական մտածողություն, ճկունություն
• Մի քանի առաջադրանք միաժամանակ կատարելու և լարված իրավիճակներում աշխատելու կարողություն
• Բարդ իրավիճակներին լուծումներ տալու ունակություն
• Անգլերեն և ռուսերենի լեզուների իմացություն
• Համակարգչային գիտելիքներ (MS Office)
• Ժամանակի կառավարման հմտություն
• Միջանձնային շփման հմտություններ, գործընկերների հետ արդյունավետ աշխատանքային հարաբերություններ կառուցելու ունակություն
• Աշխատասիրություն և պարտաճանաչություն
• Պատասխանատվության բարձր զգացում
• Պետական գնումների ոլորտում փորձառությունը, ներառյալ Armeps համակարգի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
Աշխատանքային ժամերը՝ 09։00-18։00
Հանգստյան օրերը՝ շաբաթ և կիրակի

ԴԻՄԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ
Հետաքրքրված թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունը (CV) info@c-e.am էլեկտրոնային փոստի հասցեին՝ նամակի թեմա (subject) դաշտում նշելով հաստիքի անվանումը։ Վերջնաժամկետ՝ 01.02.2021թ.


ՀԱՍՏԻՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ
Անալիտիկ սարքավորումների վաճառքի մասնագետ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

 • Անալիտիկ և լաբորատոր սարքավորումների և դրանց լրակազմի, ռեագենտների ներկայացում և վաճառք:
 • Մատակարարված անալիտիկ և լաբորատոր սարքավորումների ծրագրավորում և ուսուցման կազմակերպում՝ սարքի/ծախսանյութերի շահագործման կանոնների, պայմանների, կիրառական և տենիկական խնամքի վերաբերյալ։
 • Այցելությունների իրականացում՝ ընկերությունների  սարքավորումների հետ կապված խնդիրների կարգավորման, խնամքի իրականացման, որակի վերահսկման չափումների  և կարգաբերումների իրականացման նպատակով:
 • Ուսուցումից հետո սարքավորումների անխափան աշխատանքի ընթացքին հետևելու նպատակով հեռախոսազանգերի և/կամ նամակագրության միջոցով հետադարձ կապի պահպանում։
 • Անալիտիկ սարքավորումների սպասարկում, դրանց վերաբերյալ հարցերի պարզաբանում, աշխատանքային և ինժեներական խնդիրների վերացում, հեռախոսային խորհրդատվություն։
 • Մրցույթների շրջանակներում տեխնիկական բնութագրերի թարգմանություն։
 • Սարքավորումների շուկայի ուսումնասիրություն, համապատասխան սարքավորումների փնտրում, կապի հաստատում։
 • Մրցութային գործընթացին մասնակցություն, գնային հաշվարկ, տեխնիկական բնութագրերի կազմում, մշակում։

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
Բարձրագույն՝ քիմիայի կամ ֆիզիկայի բնագավառներում, ցանկալի է գ․թ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ
Նվազագույնը՝ 5 տարվա աշխատանքային փորձ

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐ ԵՎ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 •  Անալիտիկ սարքավորումների աշխատանքին ներկայացվող պահանջների իմացություն
 • Արդյունավետ հաղորդակցման և բանակցային հմտություններ
 • Վաճառքի հմտություններ
 • Համակարգչայինգիտելիքները՝  MS Office, Outlook
 • Թիմային աշխատանքի ունակություն
 • Նվիրվածություն աշխատանքին և պատրաստակամություն
 • Աշխատասիրություն և պարտաճանաչություն
 • Պատասխանատվության զգացում
 • Սթրեսակայունություն

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
Աշխատանքային ժամերը՝ 09։00-18։00
Հանգստյան օրերը՝ շաբաթ և կիրակի

ԴԻՄԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ
Հայտարարության պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են մինչև ս․թ. փետրվարի 15-ը իրենց ինքնակենսագրությունները (CV) ուղարկել info@c-e.am էլեկտրոնային հասցեին՝ նամակի թեմա (subject) դաշտում նշելով պաշտոնի անվանումը։ Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն վերը նշված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները։

Ապրանքներ