fbpx

Prognostic Score Covid-19

eLife գիտական ամսագրում հրապարակվել է հետազոտական ուսուսմնասիրություն՝ COVID-19 հիվանդների մոտ արյան ցուցանիշների վերաբերյալ: Այս հրապարակումը…

Ապրանքներ